Κριτήρια Επιλογής Εργομετρικών Δοκιμασιών Αξιολόγησης Φυσικής Κατάστασης

Το σημαντικότερο κομμάτι στην αξιολόγηση της απόδοσης εντοπίζεται στα κριτήρια με τα οποία θα επιλέγουν οι ανάλογες δοκιμασίες – tests. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι μια δοκιμασία είναι ιδανική, όταν αυτή παρέχει σε ασφαλείς συνθήκες, τις απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες (έγκυρες – αξιόπιστες) για τον σχεδιασμό της προπόνησης ή ενός προγράμματος απλής άσκησης.

Για τον λόγο αυτό έχει αναπτυχθεί πληθώρα δοκιμασιών, δεσμών Tests και μεθόδων με τις ανάλογες παραλλαγές για όλες τις φυσικές ικανότητες και τη σωματομετρία.

Με ποια κριτήρια θα επιλέξετε την κατάλληλη εργομετρική δοκιμασία αξιολόγησης (για την ομάδα ή για προσωπικό σας όφελος και ανάγκη);

 • Απαιτήσεις και χαρακτηριστικά στοιχειά Αθλήματος ή της όποιας Φυσικής Δραστηριότητας.
 • Προπονητική εμπειρία του αθλητή ή του ασκούμενου (πχ Γνώση τεχνικής εκτέλεσης της δοκιμασίας, αρχάριος, αθλητής υψηλής προπονητικής εμπειρίας και επιδόσεων).
 • Διαθέσιμος εξοπλισμός αξιολόγησης (δυνατότητες εξοπλισμού, αξιοπιστία, εγκυρότητα, κόστος μέτρησης, προσβασιμότητα).
 • Περίοδος στον αγωνιστικό ετήσιο κύκλο.
 • Αγωνιστική κατάσταση του αθλητή ή κατάσταση υγείας απλού ασκούμενου (Επανένταξη μετά από τραυματισμό ή μεγάλη προπονητική αποχή, ενδεχόμενα προβλήματα υγείας).
 • Επιλογή εργαστηριακών δοκιμασιών ή δοκιμασιών πεδίου.

Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες μιας ιδανικής εργομετρικής δοκιμασίας αξιολόγησης;

 • Παροχή χρήσιμων και στοχευμένων πληροφοριών (αξιοπιστία, εγκυρότητα) για τον σχεδιασμό της προπόνησης ή του προγράμματος άσκησης (στοιχεία της επιβάρυνσης).
 • Παροχή ασφάλειας κατά την διεξαγωγή της (ελεγμένος και κατάλληλος εξοπλισμός μέτρησης , υπόδηση ανάλογη με την επιφάνεια διεξαγωγής κ.τ.λ).
 • Εντοπίζει ελλείμματα φυσικών ικανοτήτων και επικείμενους κίνδυνους για την σωματική υγεία (πρόληψη τραυματισμών, σωματική υγεία).

 

Βιβλιογραφία

 1. American College of Sports Medicine. Guidelines for exercise testing and prescription. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 2005.
 2. Canadian Society for Exercise Physiology. The Canadian Physical Activity, Fitness & Lifestyle Approach: CSEP-Health & Fitness Program’s Health-Related Appraisal & Counselling Strategy. 3rd ed. Canadian Society for Exercise Physiology, 2003.
 3. Baechle T.R. & Earle R.W. National Strength and Conditioning Association. Essentials of Strength Training and Conditioning. Champaign, IL: Human Kinetics, 2000.
 4. Golding LA. YMCA Fitness Testing and Assessment Manual. Champaign, IL: Human Kinetics, 1989.
 5. Earle, R.W. (1999).Weighttrainingexerciseprescription. Essentials of Personal Training Symposium Workbook. Lincoln, NE: NSCA Certification Commission.

 

Website created by IN-WEB.gr