Αξιολόγηση Βασικής Δύναμης & Μυϊκής Ισχύος

Η δύναμη αποτελεί την ικανότητα του μυός να παράγει έργο. Αυτή η φυσική έννοια διακρίνεται στη μέγιστη δύναμη, την ταχυδύναμη, την αντιδραστική δύναμη και την αντοχή στη δύναμη. Η αξιολόγηση των μορφών δύναμης που απαιτούνται για την όποια αθλητική ή φυσική δραστηριότητα αποτελεί βασικό κομμάτι του προπονητικού σχεδιασμού, με σκοπό την βελτίωση των απόλυτων και σχετικών τιμών της.

Δοκιμασίες Απόδοσης

  • Αξιολόγηση σχετικής και απόλυτης δύναμης στο Ισοκινητικό δυναμόμετρο
  • Προσδιορισμός της μιας  Μέγιστης Επανάληψης 1RM  (Έμμεση ή Άμεση)
  • Μέγιστη ισομετρική δύναμη
  • Αλτική Ικανότητα(Αξιολόγηση εκρηκτικής δύναμης – Αντιδραστικής δύναμης -Συναρμογής)

Διαθέσιμος εξοπλισμός μετρήσεων

  • Δυναμοδάπεδο (Chronojump – Boscosystem)
  • Δυναμόμετρο (κορμού και κάτω άκρων) TAKEI.
  • Δυναμόμετρο (άνω άκρα) (CHARDER)
  • Δυναμόμετρο (Chronojump – Boscosystem)
  • Δοκιμασία κοιλιακών (Crunch – Ster)