Αξιολόγηση Φυσικής Κατάστασης & Απόδοσης – Κρίσιμα ερωτήματα που χρήζουν απάντησης πριν την τελική επιλογή.

Αξιολόγηση Φυσικής Κατάστασης & Απόδοσης – Κρίσιμα ερωτήματα που χρήζουν απάντησης πριν την τελική επιλογή

- Σχεδιασμός και οργάνωση εργομετρικής αξιολόγησης φυσικής κατάστασης και απόδοσης. Πώς, πότε, γιατί και τι επιλέγετε;
- Διαφορές ειδικής και γενικής φυσικής κατάστασης;
- Σύγκριση των γηπεδικών και εργαστηριακών δοκιμασιών, τι επιλέγετε και γιατί;
- Ποια τα ιδανικά και λειτουργικά  πρωτόκολλα μέτρησης και αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης και απόδοσης προσαρμοσμένα στο ποδόσφαιρο;
- Ερμηνεία αποτελεσμάτων και πρακτικές εφαρμογές για τον προπονητικό σχεδιασμό (πώς και από ποιόν;).

Είναι οι δοκιμασίες απόδοσης που επιλέγετε ενδεδειγμένες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες των αθλητών σας; Κριτήρια επιλογής της κατάλληλης δοκιμασίας αξιολόγησης της αθλητικής απόδοσης:

- Φυσιολογικές απαιτήσεις και χαρακτηριστικά στοιχεία αθλήματος.
- Προπονητική εμπειρία & ηλικιακό επίπεδο.
- Διαθέσιμος εξοπλισμός αξιολόγησης (δυνατότητες, εγκυρότητα, κόστος μέτρησης, προσβασιμότητα).
- Περίοδος στον αγωνιστικό ετήσιο κύκλο (αφορά αθλητές υψηλού επιπέδου, επαγγελματικές ομάδες, ερασιτεχνικά σωματεία και ακαδημίες).
- Αγωνιστική κατάσταση ή κατάσταση υγείας του αθλητή (επανένταξη μετά από τραυματισμό ή μεγάλη προπονητική αποχή, προβλήματα υγείας κ.α).
- Επιλογή εργαστηριακών δοκιμασιών ή δοκιμασιών πεδίου.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά & τα προσδοκώμενα οφέλη μιας ιδανικής δοκιμασίας αξιολόγησης;

- Παροχή χρήσιμων και στοχευμένων πληροφοριών για το σχεδιασμό της προπόνησης ή ενός προγράμματος άσκησης (στοιχεία της επιβάρυνσης).
- Παροχή ασφάλειας κατά την διεξαγωγή της.
- Εντοπισμός ελλειμμάτων φυσικών ικανοτήτων, κινδύνων για την υγεία και μυϊκών ανισορροπιών (πρόληψη τραυματισμών, σωματική υγεία).
- Εντοπισμός και προσδιορισμός των αναγκών, προσαρμογών ή και ελλειμμάτων (φυσικής κατάστασης & τεχνικής), που συνδέονται με τη βιολογική ωρίμανση του αθλητή.
- Παροχή ποιοτικής ανατροφοδότησης στους προπονητές και τους αθλητές σχετικά με τις προσαρμογές της προπόνησης ή τις επιπρόσθετες ανάγκες για βελτίωση.
- Παροχή πληροφοριών για μια πιθανή και αναγκαία αναπροσαρμογή του προπονητικού σχεδιασμού.

Πρακτικές επισημάνσεις για εφαρμογή & μεγιστοποίηση της απόδοσης και επίδοσης;

- Επιλέξετε τις δοκιμασίες αξιολόγησης με βάση τις ανάγκες της ομάδας και των αθλητών σας.
- Εξοπλίστε με έγκυρα, αξιόπιστα μηχανήματα και όργανα μέτρησης φυσικών ικανοτήτων την ακαδημία, τον σύλλογο (ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό επίπεδο).
- Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό (Εργοφυσιολόγους πιστοποιημένους από κάποιο επίσημο φορέα ή με αποδεδειγμένο επιστημονικό έργο και ανώτατες σπουδές στο αντικείμενο), για την διεξαγωγή των μετρήσεων, την ανάλυση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
- Προσέξτε που εμπιστεύεστε την αξιολόγηση των αθλητών σας. Η επίδοση, η αθλητική απόδοση, η βελτίωσή τους και, συνεπώς, η δουλειά και το έργο σας σχετίζονται άμεσα με το επίπεδο και την εγκυρότητας της αξιολόγησης.
- Ένας πλήρης εργομετρικός έλεγχος αξιολόγησης αθλητικής απόδοσης ΔΕΝ θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε διάστημα λίγων ωρών.
- Οργανώστε το πρόγραμμα των μετρήσεων σας σε διαφορετικές ώρες και ημέρες, έτσι ώστε οι αθλητές να αποδίδουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα (σωματική, ενεργειακή, πνευματική  & ψυχολογική ανάληψη)
- Κάποιες εργομετρικές δοκιμασίες απόδοσης μπορούν να συνδυαστούν λόγω της μορφής τους (τρόπος διεξαγωγής, διάρκεια κ.α) και της ικανότητας που αξιολογούν.
- Στο αγωνιστικό επίπεδο (επαγγελματικό ποδόσφαιρο) κατά την έναρξη της περιόδου προετοιμασίας είναι σημαντικό να εφαρμόζονται εργαστηριακές δοκιμασίες απόδοσης για την αερόβια ικανότητα (προσδιορισμός υπομέγιστων εντάσεων και ζωνών προπόνησης – αξιολόγηση ΑΤ, VO2max κ.α).

Website created by IN-WEB.gr