Εργαστηριακά ή Πεδίου εργομετρικά αξιολόγησης φυσικής κατάστασης και αθλητικής απόδοσης; Πλεονεκτήματα,μειονεκτήματα.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που πρέπει να γνωρίζετε.

Εργαστηριακές: Σταθερές και ελεγχόμενες συνθήκες (Θερμοκρασία 18-23 °C, Υγρασία < 70%).

 • Σωματομετρία
 • Ευλυγισία – Γωνιομετρήσεις
 • Αξιολόγηση σχετικής & απόλυτης μέγιστης Δύναμης και Ισχύος
 • Αναερόβια Ισχύς (αγαλακτική μορφή) & (γαλακτική -Wingate Test)
 • Προσδιορισμός VO2max& AT
 • Πολλές από τις δοκιμασίες πεδίου δύναται να πραγματοποιηθούν σε ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια σε σταθερές συνθήκες.

Πεδίου: Μη σταθερές συνθήκες διεξαγωγής (Κλιματολογικές και γηπεδικές συνθήκες)

 • Ταχύτητα
 • Ευκινησία
 • Ειδική αντοχή (αντοχή στα sprints)
 • Αερόβια ικανότητα

Εργαστηριακές δοκιμασίες απόδοσης (Lab Tests).

Πλεονεκτήματα

 • Σταθερές και ελεγχόμενες συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία κ.α).
 • Εύκολη και ομαλή συλλογή δεδομένων απόδοσης σε μέγιστα και υπομέγιστα στάδια (όπως επί παραδείγματι η συλλογή γαλακτικού και προσδιορισμός ΑΤ).
 • Ελεγχόμενη επιβάρυνση (ένταση προσπάθειας κ.α).

Μειονεκτήματα

 • Δύναται να αξιολογείται μόνο ένας αθλητής τη φορά.
 • Ειδικά τεχνικά και μη χαρακτηριστικά του αθλήματος δεν μπορούν να προσομοιωθούν (η επιφάνεια του εργοδιαδρόμου διαφέρει με την επιφάνεια γηπέδου).
 • Κόστος και τόπος διεξαγωγής.

Δοκιμασίες απόδοσης πεδίου (Field Tests).

Πλεονεκτήματα

 • Αξιολογούν ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό αθλητών.
 • Έχουν μεγαλύτερη πρακτική εφαρμογή για τους προπονητές.
 • Τα περιεχόμενα τους ενέχουν χαρακτηριστικά του αθλήματος.
 • Μειωμένο κόστος διεξαγωγής.
 • Διεξάγονται στο γήπεδο της ομάδας.

Μειονεκτήματα

 • Κλιματολογικές συνθήκες και περιβάλλον δεν μπορούν να ελεγχθούν πλήρως (άνεμος, βροχή, υγρασία, θερμοκρασία κ.α).
 • Περιορισμένος αριθμός παραμέτρων απόδοσης που δύναται να αξιολογηθούν ταυτοχρόνως (τόσο σε μέγιστα όσο και σε υπομέγιστα στάδια).
 • Μη σταθερές συνθήκες (δυσκολία στον έλεγχο των ζητούμενων εντάσεων ανά στάδιο – ελλείμματα στην κατανόηση ορθής εκτέλεσης της προσπάθειας).

Βιβλιογραφία

 1. American College of Sports Medicine. Guidelines for exercise testing and prescription. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 2005.
 2. Baechle T.R. & Earle R.W. National Strength and Conditioning Association. Essentials of Strength Training and Conditioning. Champaign, IL: Human Kinetics, 2000.
 3. Bangsbo Jens & Mohr Magni. Fitness Testing in Football. Bangsbosport. 2012
 4. Canadian Society for Exercise Physiology. The Canadian Physical Activity, Fitness & Lifestyle Approach: CSEP-Health & Fitness Program’s Health-Related Appraisal & Counseling Strategy. 3rd ed. Canadian Society for Exercise Physiology, 2003.
 5. Castagna, C., Impellizzeri, F. M., Chamari, K., Carlomagno, D., & Rampinini, E. Aerobic fitness and yo-yo continuous and intermittent tests performances in soccer players: a correlation study. The Journal of Strength & Conditioning Research, 20(2), 320-325. 2006.
 6. Chamari K, Hachana Y, Ahmed YB, Galy O, Sghaοer F, Chatard JC, Hue O, Wislψff U.Field and laboratory testing in young elite soccer players. Br J Sports Med. Apr; 38(2):191-6.2004
 7. Golding LA. YMCA Fitness Testing and Assessment Manual. Champaign, IL: Human Kinetics, 1989.
 8. Gore C.J. Physiological Tests for Elite Athletes. Human Kinetics. 2000.
 9.  Hoff J , Wislψff U, Engen LC, et al. Soccer specific aerobic endurance training. Br J Sports Med 2002;36:218–21.
 10. Little T. Williams AG. Specificity of acceleration, maximum speed, and agility in professional soccer players. J Strength Cond Res. 19(1):76-8. 2005.
 11. Mujika I1, Santisteban J, Impellizzeri FM, Castagna C. Fitness determinants of success in men’s and women’s football. J Sports Sci. Jan 15;27(2):107-14. 2009.
 12. Mujika I, Spencer M, Santisteban J, Goiriena JJ, Bishop D. Age-related differences in repeated-sprint ability in highly trained youth football players. J Sports Sci. Dec.27(14):1581-90. 2009.
 13. St Clair Gibson A, Broomhead S, Lambert MI and Hawley JA. Prediction of maximal oxygen uptake from a 20 m shuttle run as measured directly in runners and squash players. Journal of Sports Sciences 16:331-335.1998
 14. Tomchuk David. Measurment and Evaluation for Kinesiology. Jones & Bartlett Learning, 2011.

Websites

Website created by IN-WEB.gr