Διδακτικό Έργο

  • Διδάσκων του Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ στα πλαίσια ειδικής σύμβασης Π.Δ. 407/ 80, στα μαθήματα ΄΄ Άσκηση με Αντιστάσεις ΄΄ & ΄΄ Εργαστήριο Αξιολόγησης Αθλητικής Απόδοσης ΄΄ κατά το εκπαιδευτικό έτος 2009-2010.
  • Επικουρία διπλωματικών και μεταπτυχιακών διατριβών και μερική διδασκαλία των εργαστηρίων του μαθήματος’Εργαστήριο Αξιολόγησης της Αθλητικής Απόδοσης’’ του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ, στα πλαίσια ειδικής σύμβασης (αντιμισθίες) με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο κατά το εκπαιδευτικό έτος 2004-2005 (ΦΕΚ 1388/14.11.2000ΤΒ).
  • Καθηγητής Φυσικής Αγωγής στην Σχολή Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, κατά τα εκπαιδευτικά έτη 2004-2007 (156/1994 ΦΕΚ Α/102/5-7-1994).