Ερευνητικό Έργο

 • 26 δημοσιευμένα άρθρα σε περιοδικά της αλλοδαπής και 6 άρθρα σε περιοδικά της ημεδαπής με σύστημα κριτών (Refereedjournals).
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=douroudos
 • Ανακοινώσεις σε Παγκόσμια Επιστημονικά Συνέδρια της Αλλοδαπής
  (Annual Congress of the European College of Sport Science & American College of Sports Medicine).
 • Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια της ημεδαπής
  Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (2000-2010).
 • Μετάφραση Κεφαλαίων σε βιβλία της Αμερικάνικης Αθλητιατρικής Εταιρείας (ΑCSM).
 • Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα (ΠΕΠ – ΠΑΒΕΤ) (Μέλος της επιστημονικής ομάδας του έργου).
 • Συμμετοχή και επικουρία εκπόνησης εργομετρικών μετρήσεων αξιολόγησης απόδοσης και αναλύσεων σε Διπλωματικές, Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές διατριβές – έρευνες, που έλαβαν χώρα στο Εργαστήριο Προπονητικής και Φυσικής Απόδοσης του Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ. κατά τη χρονική περίοδο 2002 – 2010.