Επιστημονική Υποστήριξη Προπόνησης

Τις τελευταίες δεκαετίες τόσο η προπονητική διαδικασία όσο και η μαζική άθληση, ως μέσο υγείας και ευεξίας, εμπλουτίζονται με νέα επιστημονικά δεδομένα, στοιχειά, έρευνες και αρχές. Ο συνδυασμός της επιστήμης της φυσικής αγωγής και των λοιπών επιστημών που την επικουρούν και συμπληρώνουν (Εργοφυσιολογία, αθλητική Ψυχολογία, Εμβιομηχανική, αθλητική Φυσιολογία κ.τ.λ), αποτελεί σημαντικό βήμα και βάση για την επιτυχία, την επίτευξη υψηλών επιδόσεων και απόδοσης, αλλά και γενικότερα της ασφαλούς άσκησης, προπόνησης και υγείας. Πλέον, η επίδοση και απόδοση μεταξύ αθλητών υψηλού επιπέδου διαφοροποιούνται ελάχιστα ενώ μεγιστοποιούνται μέσα από το ιδανικό πλάνο της επιστημονικής προπόνησης. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τα απλά προγράμματα εκγύμνασης όπου ο ασκούμενος επιζητά το καλύτερο δυνατό για την φυσική σωματική του κατάσταση.

4 Ερωτήματα που πρέπει να απαντήσετε πριν την έναρξη ενός προγράμματος απλής εκγύμνασης ή εξατομικευμένης προπόνησης.

  1. Πως θα ενταχθείτε σε πρόγραμμα εξατομικευμένης άσκησης ή προπόνησης χωρίς πρώτα να έχει αξιολογηθεί το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης και υγείας, μέσα από πλήρη εργομετρικό έλεγχο;
  2. Ποια τα ελλείμματα της φυσικής σας κατάστασης και πως μπορείτε να δουλέψετε πάνω σε αυτά και να τα εξαλείψετε;
  3. Προπονείστε για να λέτε ότι προπονείστε ή επιδιώκετε το θετικότερο και καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από αυτή τη διαδικασία;
  4. Πως προσδιορίζονται τα στοιχεία της επιβάρυνσης κατά την προπόνηση σας, εναρμονίζονται στις ανάγκες σας και στα επίπεδα ικανοτήτων του σώματος σας;