Πακέτα Αξιολόγησης Φυσικών Ικανοτήτων και Αθλητικής Απόδοσης για Ακαδημίες Ποδοσφαίρου & Τμήματα Υποδομών

Δέσμη δοκιμασιών αξιολόγησης φυσικής κατάστασης & απόδοσης (11-14 ετών):

 • Ανθρωπομετρικά Χαρακτηριστικά & Σωματική Σύσταση
 • Πελματογράφημα
 • Αξιολόγηση Ευλυγισίας
 • Αξιολόγηση Ταχύτητας
 • Αξιολόγηση Ευκινησίας
 • Αξιολόγηση Αλτικής Ικανότητας
 • Αξιολόγηση Στατικής & Δυναμικής Ισορροπίας
 • Αξιολόγηση Αερόβιας Ικανότητας

Δέσμη δοκιμασιών αξιολόγησης φυσικής κατάστασης & απόδοσης  ( ≥ 15 ετών):

 • Ανθρωπομετρικά Χαρακτηριστικά & Σωματική Σύσταση
 • Πελματογράφημα
 • Αξιολόγηση Ευλυγισίας
 • Αξιολόγηση Ταχύτητας
 • Αξιολόγηση Ευκινησίας
 • Αξιολόγηση Αλτικής Ικανότητας
 • Αξιολόγηση Ειδικής Άντοχης (Αντοχής στα Σπρίντς)
 • Αξιολόγηση Αερόβιας Ικανότητας

Αξιολόγηση φυσικής κατάστασης & απόδοσης  για Τερματοφύλακες:

 • Ανθρωπομετρικά Χαρακτηριστικά & Σωματική Σύσταση
 • Πελματογράφημα
 • Αξιολόγηση Ευλυγισίας
 • Αξιολόγηση Χρόνου Αντίδρασης  (Σύνθετες Κινήσεις)
 • Αξιολόγηση Ταχύτητας
 • Αξιολόγηση Ευκινησίας
 • Αξιολόγηση Αλτικής Ικανότητας

Αξιολόγηση Ατομικής Τεχνικής

 

Στις προαναφερόμενες οικονομικές προτάσεις συμπεριλαμβάνονται επιπρόσθετα της διαδικασίας μέτρησης και αξιολόγησης της αθλητικής απόδοσης οι κάτωθι παροχές:

 • Επιστημονική υποστήριξη.
 • Προτάσεις σχετικές με το προπονητικό πλάνο.