Πακέτα Αξιολόγησης Φυσικών Ικανοτήτων και Αθλητικής Απόδοσης για Ομάδες & Αθλητικά Σωματεία

Δέσμη δοκιμασιών για επαγγελματικές ομάδες ή επαγγελματίες αθλητές (βασική) :

 • Ανθρωπομετρικά Χαρακτηριστικά & Σωματική Σύσταση
 • Πελματογράφημα
 • Αξιολόγηση της Ευλυγισίας
 • Αξιολόγηση Ταχύτητας
 • Αξιολόγηση Ευκινησίας
 • Αξιολόγηση Αλτικής Ικανότητας
 • Αξιολόγηση Βασικής Δύναμης
 • Αξιολόγηση Αναερόβιας Ικανότητας
 • Αξιολόγηση Αερόβιας Ικανότητας
 • Δοκιμασίες Πεδίου – Field Tests
 • Προσδιορισμός μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου VO2max,AT – VT, HRmax, RQ, Προπονητικές Ζώνες, (εργαστηριακές δοκιμασίες απόδοσης)
 • Ειδική Αξιολόγηση Φυσικών Ικανοτήτων για Τερματοφύλακες

 

Δέσμη δοκιμασιών για επαγγελματικές ομάδες ή επαγγελματίες αθλητές (πλήρης) :

 • Ανθρωπομετρικά Χαρακτηριστικά & Σωματική Σύσταση
 • Πελματογράφημα
 • Αξιολόγηση της Ευλυγισίας
 • Αξιολόγηση Ταχύτητας
 • Αξιολόγηση Ταχύτητας Ενέργειας
 • Αξιολόγηση Ευκινησίας
 • Αξιολόγηση Αλτικής Ικανότητας
 • Ισοκινητικός Έλεγχος
 • (Ερμηνεία και αξιολόγηση αποδόσης στην περίπτωση που δεν διατίθεται ο εξοπλισμός από το σωματείο).
 • Αξιολόγηση  Αναερόβιας Ικανότητας
 • Αξιολόγηση Αερόβιας Ικανότητας
 • Δοκιμασίες Πεδίου – Field Tests
 • Προσδιορισμός μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου VO2max,AT – VT, HRmax, RQ, Προπονητικές Ζώνες, (εργαστηριακές δοκιμασίες απόδοσης)
 • Ειδική Αξιολόγηση Φυσικών Ικανοτήτων για Τερματοφύλακες

 

Στις προαναφερόμενες οικονομικές προτάσεις συμπεριλαμβάνονται επιπρόσθετα της διαδικασίας μέτρησης και αξιολόγησης της αθλητικής απόδοσης οι κάτωθι παροχές:

 • Επιστημονική υποστήριξη του συλλόγου σε όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου (προτάσεις συμπληρωμάτων διατροφής, προπονητικό πλάνο κ.α).
 • Προτάσεις σχετικές με το προπονητικό πλάνο προαγωνιστικής και αγωνιστικής περιόδου.
 • Προτάσεις – Ειδικό προπονητικό πλάνο για όσους αθλητές εμφανίζουν ελλείμματα απόδοσης μετά την ολοκλήρωση της εργομετρικής αξιολόγησής.